IMPRESSUM a pravní upozornění

– o společnosti

Vydavatel: ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o.

Holešovská 1714
Bystřice pod Hostýnem, 768 61
Česká republika

IČ: 26221756
DIČ: CZ26221756
email: info@zahoritrade.cz
datová schránka: zggcjky

Společnost zastoupena jednatelem Miroslavem Rudelem.  Základní kapitál 100.000 Kč je plně splacen. Společnost je zapsaná pod spisovou značkou C 37735 vedená u Krajského soudu v Brně.

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. si vyhrazuje právo, kdykoliv i bez předchozího oznámení měnit obsah webových stránek. Společnost ZÁHOŘÍ TRADE s.r.o. neručí za bezchybnost a přesnost obsažených informací. 

Osobní údaje využívané na těchto webových stránkách budou použity vždy jen v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

– Night Pearl Care

  • Zakoupením výrobku značky Night Pearl si nezakupujete pouze přístroj, ale i balíček profesionální péče, která Vám zajistí mnoho let spokojené práce s našimi přístroji.
  • Záruka 24 + 24 - U noktovizorů získáváte 24 měsíců záruky na celé zařízení + dalších 24 měsíců na mechanické závady přístroje.

  • Záruka 36 - U termovizních zařízení od nás získáváte 36 měsíců záruku na celé zařízení s výjimkou termovizních monokulárů řady Night Pearl IR510, kde platí zákonná záruční doba 24 měsíců.

  • Délka servisu max. 30 dnů - Přístroj Vám opravíme do 30 dnů, pokud ne, tak od nás dostanete nový.

  • Záruční i pozáruční servis - Naše péče o Váš přístroj nekončí uplynutím záruční doby. I po jejím uplynutí jsou Vám naši servisní experti kdykoliv k dispozici.

  • Profesionální poradenství - Denně je Vám k dispozici náš tým profesionálů prověřený desítkami let zkušeností s noktovizními a termovizními přístroji. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem.

– recyklace elektroodpadu
a baterií

Likvidace použitých elektrozařízení

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE spol. s r. o. jako výrobce elektrozařízení ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech  plní své povinnosti stanovené tímto zákonem pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu podle §37h, odst.1, písm. c) tohoto zákona přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 8 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou je společnost ASEKOL a.s. se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.

Na webových stránkách společnosti www.asekol.cz jsou k dispozici veškeré informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy i informace  o aktuálním rozmístění provozoven umožňujících zpětný odběr - viz  https://www.asekol.cz/asekol/sberna-mista/.

Likvidace vysloužilých baterií

Společnost ZÁHOŘÍ TRADE spol. s r. o. jako výrobce baterií a akumulátorů ve smyslu zákona 185/2001 Sb. o odpadech  plní své povinnosti stanovené tímto zákonem pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití odpadních baterií a akumulátorů podle §31k, odst.1, písm. c) tohoto zákona přenesením těchto povinností na jinou právnickou osobu, zajišťující společné plnění povinností výrobců podle dílu 3 zákona o odpadech v platném znění. Touto právnickou osobou je společnost ECOBAT s.r.o. se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6.

Na webových stránkách společnosti www.ecobat.cz jsou k dispozici veškeré informace týkající se zajišťování plnění povinností požadovaných shora citovanými předpisy i informace  o aktuálním rozmístění sběrných míst - viz http://mapa.ecobat.cz/.